Przejawy internacjonalizacji słownictwa z zakresu pojęć społeczno-politycznych w prasie polskiej na Litwie

Mirosław Dawlewicz

Poradnik Językowy 1/2010 s. 33-41
Dział: Artykuły i rozprawy