Karol Stadtmüller, Niemiecko polski Słownik lotniczy przejrzany przez Komisję Języka Polskiego Akademii Umiejętności w Krakowie, Lwów-Warszawa 1921

[Stanisław] Dzikowski

Poradnik Językowy 1/1922 s. 15-16
Dział: Nowe książki