Mnie czy mię? Karczm. Gościami. Ze Zuzią. Kyrpce. O oświacie

J. [Jan] Rzewnicki, Redaktor [Roman Zawiliński]

Poradnik Językowy 2/1922 s. 24-28
Dział: Roztrząsania