Słownictwo polskie a żegluga

J. [Jan] Rzewnicki

Poradnik Językowy 2/1922 s. 28-29
Dział: W sprawie słownictwa zawodowego