Szczery przyjaciel jak szczere złoto? (uwagi do leksykograficznego obrazu szczerości)

Jolanta Chojak

Poradnik Językowy 1/2010 s. 42-49
Dział: Artykuły i rozprawy