Nowa przeszkoda

St. [Stanisław] Skalski, J. [Jan] Rzewnicki

Poradnik Językowy 3/1922 s. 41-44
Dział: Roztrząsania

Wyrażenia:
-ówna/-ewna-anka-owa/-ewa-ina/-yna-ski-cki