[„Tygodnik Ilustrowany" 1922, nr 1, 2, 9, prospekt]

St. [Stanisław] Skalski

Poradnik Językowy 3/1922 s. 45-45
Dział: Pokłosie (z czasopism)