Pochodzenie nazwy Sopot [„Pomorze" dodatek do „Gazety Gdańskiej" nr 5 i 6 z 1922]

J. [Juliusz] Lange

Poradnik Językowy 3/1922 s. 46-48
Dział: Przedruki

Wyrażenia:
Sopot/Sopoty