Słowotwórstwo techniczne. Część II

Karol Stadtmüller

Poradnik Językowy 4/1922 s. 49-58
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-acz-aczka-ak-ek-ik/-yk-nik-ec-eń-arka-nia-ica/-yca-nica-ownica-iny-ki-dło-ło-isko/-ysko-iwo/-ywośrubokręt-ciąg-arnia-arz-stwo-ctwo-ość-nie-ba-ka-ina/-yna-ówkaniedo-prze-przeciw--ądko-ętka-owy-any-ny-yjny/-ijny-alny-ski-k--owiec-adło-as-a-owa/-ewa-ęczna-czna-tka-na-cza-ne-owe-cz--el-in/-ynnad-odtapialny/odtapiającyspawalny/spawającyodciągalny/odciągowylistowy/listonosz