Dlaczego we Włoszech, lecz nie we Wenecji?

A. B. P., A. [Andrzej] Wyrzykowski

Poradnik Językowy 4/1922 s. 58-63
Dział: Roztrząsania