Mrugalanka. Wielkie - przymiotnik? Szczelny przeciw... , na..., od... Deklamacji a deklamacyj. Kto czy ktoś. Przywóz a wwóz. Wwabić a przywabić, wwiercić a przewiercić. Zzuj a zezuj?

A. B. P., Rz. [Jan Rzewnicki], Redaktor [Roman Zawiliński]

Poradnik Językowy 5-6/1922 s. 78-85
Dział: Roztrząsania