Władysław Umiński, W puszczach Kanady. Przygody małego Australczyka , [Warszawa 1921]

St. [Stanisław] Skalski

Poradnik Językowy 5-6/1922 s. 85-87
Dział: Pokłosie (z dzieł)

Wyrażenia:
wziąść/wziąćtakowy