Na Fundusz zakładowy „Por. jęz.”

[Redakcja]

Poradnik Językowy 5-6/1922 s. 88-88
Dział: Fundusz zakładowy „Poradnika Językowego”