Tadeusz Bałaban, Kazimierz Wolski, Wojskowy słowniczek lotniczy polsko-francusko-niemiecko-rosyjski, Warszawa 1922

Karol Stadtmüller

Poradnik Językowy 8/1922 s. 117-119
Dział: Nowe książki