Objaśnienia wyrazów i zwrotów

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 4-5/1938-1939 s. 64-67
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów