O gwarowych nazwach źrenicy i o rzeczach pokrewnych

Henryk Friedrich

Poradnik Językowy 4-5/1938-1939 s. 68-70
Dział: Z życia wyrazów i rzeczy

Wyrażenia:
źrenica