Kilka uwag o słownictwie specjalistycznym w naukowych tekstach ekonomicznych z zakresu organizacji przedsiębiorstw

Urszula Sokólska

Poradnik Językowy 1/2010 s. 71-79
Dział: Artykuły i rozprawy