Jasność mowy czyli rozumiałość (Z dzieła ks. Golańskiego S. P. O wymowie i poezji w Wilnie 1788)

[Filip Neriusz] Golański

Poradnik Językowy 1-2/1923 s. 13-17