Kazimierz Maternowski, Tablice do obliczania miążności drzewa według miary metrycznej, wyd. II, Kraków 1923

St. [Stanisław] Skalski

Poradnik Językowy 3-5/1923 s. 37-37
Dział: Pokłosie (z dzieł)