Na gorącym uczynku

J. Rz. [Jan Rzewnicki]

Poradnik Językowy 3-5/1923 s. 42-43
Dział: Na gorącym uczynku