Słownictwo opisujące wygląd ludzi w XVIII-wiecznych słownikach geograficznych

Wanda Decyk-Zięba

Poradnik Językowy 1/2010 s. 80-91
Dział: Artykuły i rozprawy