Pisownia polska. Przepisy - Słowniczek, wyd. X, Kraków 1933

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 1/1933 s. 21-22
Dział: Nowe książki, Recenzje