Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 2000

Małgorzata Bryja, Justyna Garczyńska, Grzegorz Seroczyński

Poradnik Językowy 7/2001 s. 23-59
Dział: Bibliografia