Sprawozdanie z badań językowych wśród polskich skupisk etnicznych zamieszkujących północny Kazachstan (czerwiec-lipiec 2000 r.)

Justyna Garczyńska

Poradnik Językowy 7/2001 s. 60-63
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki