List Honorowego Przewodniczącego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Poradnik Językowy 8/2001 s. 66-66
Dział: Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk