Konferencja Następstwa członkostwa w UE dla małych języków

Poradnik Językowy 8/2001 s. 68-71
Dział: Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk