Z korespondencji Prezydium RJP. Opinie o nazwach.

Poradnik Językowy 8/2001 s. 74-78
Dział: Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk