Macedońskie šetanje, czyli o różnicach znaczeń słów uwarunkowanych płcią

Karolina Bielenin-Lenczowska

Poradnik Językowy 1/2010 s. 102-108
Dział: Artykuły i rozprawy