Nazwiska dwuczłonowe

Poradnik Językowy 8/2004 s. 86-86
Dział: Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk