Biblioteka Samokształcenia, z. 1, 8, Warszawa 1904

J. [Józef] Chankowski

Poradnik Językowy 8/1904 s. 122-123
Dział: Pokłosie (z dzieł)