Słowotwórstwo rzeczowników polskich w XIX wieku

Ewelina Kwapień

Poradnik Językowy 2/2010 s. 17-37
Dział: Artykuły i rozprawy