Poniewoli - rusycyzm

Franciszek Błoński

Poradnik Językowy 7-8/1906 s. 105-105
Dział: Roztrząsania

Wyrażenia:
po niewoli