Lokator = komornik

W. G., Kazimierz Lutosławski

Poradnik Językowy 6-7/1902 s. 106-106
Dział: Roztrząsania

Wyrażenia:
komornik/lokator