Sprostowanie

A. [Aureli] Drogoszewski

Poradnik Językowy 6-7/1902 s. 110-110
Dział: Roztrząsania

Wyrażenia:
wieżę/wierzę