Projekt dygitalizacji Słownika języka polskiego wydanego w 1861 roku w Wilnie

Małgorzata B. Majewska

Poradnik Językowy 2/2010 s. 46-57
Dział: Artykuły i rozprawy