Grabarka - czynność, czy osoba działająca?

St. R.

Poradnik Językowy 3/1903 s. 45-45
Dział: Roztrząsania

Wyrażenia:
grabarka