Objaśnienie do zeznania jako rusycyzmu

L. [Ludwik] Czarkowski

Poradnik Językowy 5/1903 s. 81-81
Dział: Roztrząsania

Wyrażenia:
mieć zeznanie