Czy czas zaprzeszły zaginie?

Stanisław Mleczko

Poradnik Językowy 5/1903 s. 81-82
Dział: Roztrząsania