Zaczem = zatem?

A. [Aureli] Drogoszewski

Poradnik Językowy 5/1903 s. 82-82
Dział: Roztrząsania

Wyrażenia:
zaczym/zatem