Czasownik zażyć (się) w dziejach języka polskiego i bułgarskiego (analiza leksykograficzna)

Yordanka Ilieva-Cygan

Poradnik Językowy 2/2010 s. 58-69
Dział: Artykuły i rozprawy