Duży a wielki

Stanisław Anczyc

Poradnik Językowy 3/1905 s. 46-47
Dział: Roztrząsania

Wyrażenia:
duży/wielki