Upełnomocniony - umocowany

Fr. [Franciszek] Stopa

Poradnik Językowy 5/1905 s. 76-77
Dział: Roztrząsania