5. Blitzlampe = lampa wybuchowa? 6. Strach paniczny - gadulstwo?

J. P. [Józef Peszke]

Poradnik Językowy 6/1905 s. 91-92
Dział: Roztrząsania