Skwer = zieleniec

Ignacy Charszewski

Poradnik Językowy 1/1906 s. 14-14
Dział: Roztrząsania