Czy tworzyć nazwiska żeńskie?

Jan Stapecki, Ig. [Ignacy] Charszewski, Red. [Redakcja]

Poradnik Językowy 11/1906 s. 160-162
Dział: Roztrząsania

Wyrażenia:
-owa/-ewa-ówna/-ewna-ina/-yna-anka-ski-ska-cki-cka-ova