Sprawozdanie z LXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego „Język w dialogu między kulturami”, Olsztyn, 25–26 IX 2009

Aleksander Kiklewicz, Iza Matusiak-Kempa

Poradnik Językowy 2/2010 s. 106-112
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki