Maria Rodziewiczówna, Wrzos, Warszawa 1903

L. [Ludwik] Czarkowski

Poradnik Językowy 4/1903 s. 62-62
Dział: Pokłosie (z dzieł)

Wyrażenia:
dwoje chłopaków