IV Konferencja Językoznawcza z cyklu „W świecie słów i znaczeń”

Jolanta Hajdukiewicz, Dorota Nowakowska

Poradnik Językowy 2/2010 s. 112-116
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki