Adolf Neuwert-Nowaczyński, Studia i szkice, Lwów-Warszawa 1901;

Tadeusz M.

Poradnik Językowy 3/1903 s. 46-47
Dział: Pokłosie (z dzieł)