Maria Jehanne Walewska-Wielopolska, "Pani El". Cykl nowoczesny, Kraków 1911

Stanisław Skalski

Poradnik Językowy 3-4/1921 s. 57-57
Dział: Pokłosie (z dzieł)